Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

Indkaldelse til Årsmøde

Oprettet: tirsdag d. 22. oktober 2019

Der indkaldes hermed på vegne af Seven Racing Danmark til Årsmøde/Generalforsamling 2019.

Søndag d. 10. november 2019

Mødet afholdes i

Slagteriet Udviklingspark
Havneparken 2
7100 Vejle

Vi forventer at generalforsamlingen og Årsmødet strækker sig fra kl. 13:00 til kl. 15:30. Foreningen vil være vært med en sandwich og en kold øl eller sodavand.

Alle som har interesse i at høre mere om Seven Racing, eller har planer om at køre i klassen, er mere end velkommen til at deltage.

Ændringsforslag bedes fremsendt senest fredag d. 1. november 2019, hvorefter der vil blive udsendt en oversigt over de modtagne forslag. Bemærk at tekniske- og sportsligeændringer kan diskuteres og afstemmes. Men kan tidligst få effekt fra sæson 2021, som følge af de nye deadlines fra DASU.

Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.

Dagsordenen vil følge vedtægterne, der lyder

  • Velkomst og valg af dirigent
  • Klasserepræsentantens beretning
  • Kassereren / Klasserepræsentanten fremlægger regnskabet.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Forslag fra styregruppen.
  • Forslag fra medlemmer (indsendt).
  • Valg af styregruppe. (5 personer)
  • Valg af revisor.
  • Evt.

Jeg skal, af hensyn til bestilling af sandwich og drikkevarer, have tilmeldinger senest mandag d. 4. november 2019.

På klubbens vegne
Jacob Pedersen
Formand/Klasserepræsentant
formand@sevenracing.dk