Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

Indkaldelse til Årsmøde

Oprettet: fredag d. 16. april 2021

Link til Skype: https://join.skype.com/IYiQsg9PWHWm

 

Der indkaldes hermed på vegne af Seven Racing Danmark til Årsmøde/Generalforsamling 2021.

Tordags d. 6. maj 2021

Mødet afholdes i

Slagteriet Udviklingspark
Havneparken 2
7100 Vejle

Vi forventer at generalforsamlingen og Årsmødet strækker sig fra kl. 19:00 til kl. 20:30. Foreningen vil være vært med en sandwich og en kold øl eller sodavand. Dørene åbnes klokken 18:30. Således folk kan ankomme i god afstand. Der er krav til gyldig Coranapas for adgang til mødet.

Alle som har interesse i at høre mere om Seven Racing, eller har planer om at køre i klassen, er velkommen til at deltage. Hvis vi kommer i bekneb som følge af et evt. forsamlingsforbud, vil aktive medlemmer have førsteret.

Det vil også være muligt er deltage online. Linket bliver delt i denne nyhed ca. 60 minutter inden mødestart.

Ændringsforslag bedes fremsendt senest fredag d. 22. april 2021, hvorefter der vil blive udsendt en oversigt over de modtagne forslag. Bemærk at tekniske- og sportsligeændringer kan diskuteres og afstemmes. Men kan tidligst få effekt fra sæson 2022, som følge af deadlines fra DASU.

Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.

Dagsordenen vil følge vedtægterne:

  • Velkomst.
  • Valg af referent og dirigent
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger regnskabet.
  • Valg af styregruppe og formand.
  • Valg af revisor.
  • Fastsættelse af kontingenter.
  • Forslag.
  • Evt.

Foreningen har en ledig plads i styregruppen og kunne rigtigt godt bruge et medlem med flair for Social Media or PR, til at overtage nogle disse opgaver.

Medlemmer som ønsker at opstille, genopstille eller forlade styregruppen, opfordres til at informere mig på forhånd.

Jeg skal, af hensyn til bestilling af sandwich og drikkevarer, have tilmeldinger senest mandag d. 3. maj 2021.

Bemærk de strikse parkeringsregler for området. I den rigtige zone er der gratis parkering efter klokken 17.

På klubbens vegne
Jacob Pedersen
Formand/Klasserepræsentant
formand@sevenracing.dk