Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

Indkaldelse til Årsmøde

Oprettet: onsdag d. 11. januar 2023

Der indkaldes hermed på vegne af Seven Racing Danmark til Årsmøde/Generalforsamling 2023.

Lørdag d. 4. Februar 2023 Kl. 13:00 (10:00 åbent værksted)

Mødet afholdes hos

Mikkel Holch
Haraldslundvej 3A
Grundfør
8382 Hinnerup

Vi forventer at generalforsamlingen og årsmødet strækker sig fra kl. 13:00 til kl. 15:30.

Foreningen vil gerne være vært med en sandwich og en kold øl eller sodavand. Vi regner med at servere dette mellem kl. 12:30 og 13:00.

Alle som har interesse i at høre mere om Seven Racing, eller har planer om at køre i klassen, er velkommen til at deltage.

Ændringsforslag bedes fremsendt senest fredag d. 27. januar 2023, hvorefter der vil blive udsendt en oversigt over de modtagne forslag. Bemærk at tekniske- og sportslige ændringer kan diskuteres og afstemmes. Disse ændringer kan tidligst få effekt fra sæson 2024 som følge af deadlines fra DASU.

Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.

Dagsordenen vil følge vedtægterne:

  • Velkomst.
  • Valg af referent og dirigent
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger regnskabet.
  • Valg af styregruppe og formand.
  • Valg af revisor.
  • Fastsættelse af kontingenter.
  • Forslag.
  • Evt.

Medlemmer der ønsker at opstille, genopstille eller forlade styregruppen, opfordres til at informere mig på forhånd.

Jeg skal, af hensyn til bestilling af sandwich og drikkevarer, have tilmeldinger senest onsdag d. 31. januar 2023.

Åbent værksted
Mellem klokken 10:00 og 13:00 vil der være åbent værkstedet hos Mikkel. Styregruppen vil i løbet af 2023, arbejde med en forbedring af vores tekniske reglement i forhold til vægtberegning på bilerne. Vi ønsker at måle med datalogger, ligesom det bliver gjort i andre klasser. Vi vil forsøge at sætte nogle biler på rullefelt hos Mikkel for at få nogle referencemålinger til sammenligning med dataloggerne. Ønsker man at medbringe en bil til test eller mere information kan Mikkel kontaktes direkte på 2670 2342.

På klubbens vegne
Jacob Pedersen
Formand/Klasserepræsentant
formand@sevenracing.dk