Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

Indkaldelse til Årsmøde

Oprettet: lørdag d. 10. februar 2024

Der indkaldes hermed på vegne af Seven Racing Danmark til Årsmøde/Generalforsamling 2024.

Søndag d. 17. Marts 2024 Kl. 13:00 (12:00 åben butik)

Mødet afholdes hos

Hansen Autoparts ApS
Motorsportshop.dk
Erhvervsvangen 4
5792 Aarslev

Vi forventer at selve generalforsamlingen og årsmødet afholdes fra kl. 13:00 til kl. 16:00.

Foreningen vil gerne være vært med en sandwich og en kold øl eller sodavand. Vi regner med at servere dette fra kl. 12:30.

Alle som har interesse i at høre mere om Seven Racing, eller har planer om at køre i klassen, er velkommen til at deltage.

Ændringsforslag bedes fremsendt senest fredag d. 1. marts 2024, hvorefter der vil blive udsendt en oversigt over de modtagne forslag. Bemærk at tekniske- og sportslige ændringer kan diskuteres og afstemmes. Disse ændringer kan tidligst få effekt fra sæson 2025 som følge af deadlines fra DASU.

Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.

Dagsordenen vil følge vedtægterne:

  • Velkomst.
  • Valg af referent og dirigent
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger regnskabet.
  • Valg af styregruppe og formand.
  • Valg af revisor.
  • Fastsættelse af kontingenter.
  • Forslag.
  • Evt.

Medlemmer der ønsker at opstille, genopstille eller forlade styregruppen, opfordres til at informere mig på forhånd.

Jeg skal, af hensyn til bestilling af sandwich og drikkevarer, have tilmeldinger senest fredag d. 1. marts 2024.

Åbent butik
Fra klokken 12:00 og frem vil der være åbent i butikken og Søren vil, som altid, være klar til at besvare spørgsmål. Indkøb og leverings af dele kan koordineres direkte med Søren.

På klubbens vegne
Jacob Pedersen
Formand/Klasserepræsentant
formand@sevenracing.dk